ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η ασφάλεια και η ποιότητα των προϊόντων, που διατίθενται στα καταστήματά μας, είναι για μας οι πιο σημαντικές.

Τα προϊόντα, που πουλάμε, πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ασφάλειας και δεν πρέπει με κανέναν τρόπο να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή την υγεία των χρηστών και άλλων κατά τη χρήση. Η εταιρεία Megasplet d.o.o. απέκτησε από τον εισαγωγέα, τον διανομέα, τον κατασκευαστή ή τον αντιπρόσωπο του προϊόντος την αναφερόμενη προτεινόμενη ηλικία παιδιών για κάθε προϊόν. Η συγκεκριμένη προτεινόμενη ηλικία παιδιών για τη χρήση του κάθε προϊόντος καθορίζεται από τον κατασκευαστή με βάση τους ισχύοντες κανονισμούς και νόμους, την αισθητηριακή, κινητική και διανοητική ανάπτυξη του παιδιού και τους σχετικούς περιορισμούς στη χρήση.

Η αναφερόμενη προτεινόμενη ηλικία ή/και η επιβάρυνση θα σας καθοδηγήσει πριν αγοράσετε το προϊόν. Όταν επιλέγετε ένα προϊόν, λάβετε υπόψη σας τις περιστάσεις και τις δεξιότητες του παιδιού, καθώς και τις δυνατές και τις αδύνατες πλευρές του και επί της βάσης αυτής βρείτε ένα προϊόν που θα ενθαρρύνει την ανάπτυξη του παιδιού σε μεμονωμένο τομέα.

Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, ακολουθήστε τις συστάσεις και τις οδηγίες, τις οδηγίες του κατασκευαστή για ασφαλή και σωστή χρήση του προϊόντος και τις ακόλουθες ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ.

  1. Παιχνίδια και προϊόντα, που δεν προορίζονται για χρήση από παιδιά κάτω των 36 μηνών

Λάβετε υπόψη σας ότι ορισμένα παιχνίδια και προϊόντα μπορεί να είναι επικίνδυνα για παιδιά κάτω των 36 μηνών, επομένως σε αυτά τα προϊόντα αναγράφεται μία από τις προειδοποιήσεις:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των τριών ετών.

Προειδοποίηση με τη μορφή της ακόλουθης γραφικής εικόνας:

Αυτή η προειδοποίηση συνοδεύεται από εξήγηση των συγκεκριμένων κινδύνων που απαιτούν αυτή την προσοχή. Αυτό το σήμα δεν χρησιμοποιείται για παιχνίδια και προϊόντα, τα οποία, λόγω της λειτουργίας τους, των διαστάσεων, των χαρακτηριστικών, των ιδιοτήτων ή άλλων σοβαρών λόγων, είναι σαφώς ακατάλληλα για παιδιά κάτω των 36 μηνών.

  1. Παιχνίδια για ψυχαγωγικές δραστηριότητες

Ο όρος «παιχνίδι για ψυχαγωγικές δραστηριότητες» σημαίνει παιχνίδι για οικιακή χρήση, στο οποίο η δομή στήριξης παραμένει ακίνητη κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας και το παιχνίδι προορίζεται για να εκτελούν τα παιδιά οποιαδήποτε από τις ακόλουθες δραστηριότητες: άλμα, αναρρίχηση, λίκνισμα, ολίσθηση, κούνημα, περιστροφή, μπουσούλημα, σύρσιμο ή οποιοσδήποτε συνδυασμός των παραπάνω δραστηριοτήτων. Στα παιχνίδια για ψυχαγωγικές δραστηριότητες αναγράφεται η ακόλουθη προειδοποίηση:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μόνο για οικιακή χρήση.

Τα παιχνίδια για ψυχαγωγικές δραστηριότητες που είναι προσαρτημένα σε πλαίσιο και, εάν είναι απαραίτητο, και τα άλλα παχνίδια για ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συνοδεύονται από οδηγίες, που επισημαίνουν την ανάγκη ελέγχου και συντήρησης των κύριων τμημάτων του προϊόντος (ελατήρια, στοιχεία στερέωσης, στηρίγματα) ανά ορισμένα χρονικά διαστήματα και τονίζουν ότι μπορεί να συμβούν πτώσεις ή ανατροπές εάν δεν πραγματοποιηθεί τέτοιος έλεγχος (π.χ. ελέγξτε την κατάσταση του προϊόντος πριν από κάθε χρήση, τη συναρμολόγηση, την προστασία, τα πλαστικά εξαρτήματα ή/και τα ηλεκτρικά εξαρτήματα). Να ελέγχετε τακτικά την ασφάλεια και τα βασικά στοιχεία και εάν είναι απαραίτητο, σφίξτε τα ή στερεώστε τα. Εάν εντοπίσετε κάποιο ελάττωμα, μην χρησιμοποιήσετε το προϊόν, εκτός εάν το έχετε επιδιορθώσει. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε πτώση του προϊόντος, ανατροπή ή πρόκληση άλλων ζημιών. Το προϊόν πρέπει επίσης να συνοδεύεται από οδηγίες για τη σωστή συναρμολόγηση του παιχνιδιού, που αναφέρουν και ποια μέρη μπορεί να είναι επικίνδυνα, αν δεν συναρμολογηθούν σωστά. Πρέπει επίσης να παρέχονται συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την κατάλληλη επιφάνεια, στην οποία πρόκειται να τοποθετηθεί το παιχνίδι.

You have successfully subscribed!